107 Obserwatorzy
25 Obserwuję
doris86pl

Biała biblioteczka

Lubię czytać, czasami znajduję na to czas.

Teraz czytam

Święta codzienność
Krzysztof Porosło
Żyj mądrze. Wiara w życiu praktycznym
Dariusz Michalski SJ
Biblia Audio superprodukcja Stary i Nowy Testament
praca zbiorowa
Medytacja i kontemplacja
Timothy M. Gallagher
Podróże Beniamina Trzeciego
Szalom Jakow Abramowicz
Żyć każdym dniem
Bosmans Phil Schtz Ulrich
Katechizm Kościoła Katolickiego
praca zbiorowa
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia
autor nieznany, Zespół biblistów polskich

Trudne czasy

Rewolucja francuska a Kościół - Luigi Mezzadri

Niesamowicie pochłaniająca analiza stosunków Kościół-państwo w czasach rewolucji francuskiej. Autor wychodzi od analizy różnorodnych czynników, które miały wpływ na sytuację w przededniu rewolucji aby zręcznie przedstawić poszczególne okresy burzliwych dla Francji czasów rewolty. Przechodzimy więc od uwarunkowań społeczno-kulturowych do relacji wydarzeń od czasów Konstytuanty, poprzez uchwalenie ustawy cywilnej o duchowieństwie, okres Terroru, tragiczne wydarzenia Wendei do konkordatu i Dyrektoriatu. Zasadniczym walorem książki jest mnogość ujęć, przywołanie bogatej literatury i teksty źródłowe.