107 Obserwatorzy
11 Obserwuję
doris86pl

Biała biblioteczka

Lubię czytać, czasami znajduję na to czas.

Teraz czytam

Bracia zmartwychwstańcy
Józef Ignacy Kraszewski
Don Kichot z La Manchy
Miguel de Cervantes Saavedra, Walenty Zakrzewski
Co zabrać ze sobą? Po czwartym tygodniu ćwiczeń duchowych
Józef Augustyn SJ
Biblia Audio superprodukcja Stary i Nowy Testament
praca zbiorowa
Katechizm Kościoła Katolickiego
praca zbiorowa
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia
autor nieznany, Zespół biblistów polskich

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Urbs sacra. Pielgrzymki i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII w.) - Beata Pawłowska

Fascynujące opracowanie na temat pielgrzymowania w starożytności chrześcijańskiej (III-VII w.) do Rzymu. Autorka wychodzi od samego doprecyzowania terminu pielgrzyma, poprzez przywołanie samej idei podróży religijnych w starożytnej Gracji, Rzymie i tradycji żydowskiej. Na tej bazie przedstawia arcyciekawy i barwny świat wczesnego chrześcijaństwa, roli Rzymu oraz powstaniu idei pielgrzymowania do tego miasta. Świetna książka, z mnóstwem materiału źródłowego, wieloma ilustracjami i zdjęciami oraz obszerną bibliografią, która zachęca do dalszych poszukiwań. Jedyny jak dla mnie mankament to w większości pozostawione bez tłumaczenia materiały po łacinie, które dla osób nieznających (w tym dla mnie) tego języka stanowią problem. Nie mniej polecam.