107 Obserwatorzy
11 Obserwuję
doris86pl

Biała biblioteczka

Lubię czytać, czasami znajduję na to czas.

Teraz czytam

Bracia zmartwychwstańcy
Józef Ignacy Kraszewski
Don Kichot z La Manchy
Miguel de Cervantes Saavedra, Walenty Zakrzewski
Co zabrać ze sobą? Po czwartym tygodniu ćwiczeń duchowych
Józef Augustyn SJ
Biblia Audio superprodukcja Stary i Nowy Testament
praca zbiorowa
Katechizm Kościoła Katolickiego
praca zbiorowa
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia
autor nieznany, Zespół biblistów polskich
"[W odpowiedzi na pytanie o ordynację kobiet, ochronę życia poczętego, celibat, nowe związki małżeńskie ludzie rozwiedzionych] Jeszcze raz podkreśliłbym, że z pewnością są to autentyczne problemy, ale myślę, iż popełniamy błąd, nadając im rangę standardowego zestawu, który czynimy jedynym tematem naszych debat. Można tu podać prostą kontrargumentację (którą sformułował także Johann Baptist Metz w artykule poświęconym plebiscytowi kościelnemu): ewangelicy, idąc własną drogą, rozwiązali te kwestie- a jednak nie uporali się z problemem, jakim jest bycie chrześcijaninem we współczesnym świecie: problematyczność chrześcijaństwa, trud bycia chrześcijaninem stoi przed nimi równie dramatycznie jak niegdyś. Jeśli dobrze pamiętam, Metz pyta, dlaczego właściwie mamy dublować ewangelików. To właściwie dobrze, konkluduje, że dokonano tu eksperymentu. Albowiem okazuje się, że bycie chrześcijaninem rozbija się dzisiaj nie o te kwestie. Że po ich rozwiązaniu ewangelia nie jawi się jako atrakcyjniejsza, bycie chrześcijaninem nie staje się łatwiejsze, nie osiąga się nawet zgody, która by znów lepiej spajała Kościół. Trzeba zdać sobie wreszcie sprawę, że jeżeli Kościół dzisiaj cierpi, to nie z powodu tych kwestii."
Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem, Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald - Benedykt XVI, Peter Seewald

Joseph kardynał Ratzinger w: "Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół Katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald", wyd. Znak, Kraków 2005, s.158